Consiliul Concurenţei Consiliul Concurentei

Termeni si Conditii

Site-ul www.consiliulconcurentei.ro este proprietatea CONSILIULUI CONCURENŢEI ROMÂNIA. Acest document stabileşte termenii şi condiţiile în care puteţi utiliza site-ul www.consiliulconcurentei.ro. Termenii şi condiţiile pot fi modificate în orice moment de către administratorul site-ului, denumit în continuare "Administrator", fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează, denumite în continuare "Utilizatori".

Accesul şi utilizarea site-ului www.consiliulconcurentei.ro se face sub autoritatea acestor reguli, în termenii şi condiţiile de mai jos. Utilizarea site-ului, logarea şi accesul la servicii presupune implicit acceptarea acestor termeni şi condiţii, cu toate consecinţele care decurg din acceptarea acestora. În cazul în care nu sunt de acord cu termenii şi condiţiile impuse, Utilizatorii nu vor putea obliga Administratorul să aducă modificări acestora şi vor înceta accesarea acestui serviciu.

1. Descrierea serviciilor
Prin intermediul secţiunilor sale, site-ul www.consiliulconcurentei.ro oferă Utilizatorilor informaţii şi documente specifice referitoare la organizarea şi activitatea Consiliului Concurenţei precum şi acces la servicii electronice publice.


2. Neangajarea răspunderii
Consiliul Concurenţei găzduieşte şi întreţine acest site pentru a înlesni accesul public la informaţii privind activităţile specifice. Administratorul depune eforturi pentru ca aceste informaţii să fie corecte şi oferite la timp. La semnalarea eventualelor erori, Administratorul va încerca în cel mai scurt timp, corectarea acestora. Informaţia oferită:

 • este exclusiv de natură generală;
 • nu este în mod obligatoriu atotcuprinzătoare, completă sau actualizată;
 • poate conţine legături web spre alte site-uri asupra conţinutului cărora Consiliul Concurenţei nu deţine niciun control şi pentru care nu îşi asumă nicio responsabilitate.
Un document disponibil pe site nu reproduce în mod obligatoriu textul unui document oficial. Numai documentele şi actele normative publicate prin mijloace acreditate/legiferate de către organele abilitate sunt considerate autentice.

Administratorul nu îşi asumă nicio răspundere pentru consecinţele care pot apărea datorită întârzierii sau pierderii accidentale a informaţiilor publicate sau existente pe site. Utilizatorii vor folosi informaţiile furnizate în cadrul site-ului pe propria răspundere, iar în cazul unei daune generate de utilizarea serviciilor sau informaţiilor furnizate, Utilizatorii acceptă ca Administratorul va fi absolvit de orice răspundere.

Noţiunea de neangajare a răspunderii se răsfrânge şi asupra Consiliului Concurenţei, în măsura în care acesta respectă legislaţia în vigoare şi obligaţiile impuse de lege.


3. Reguli generale
Administratorul site-ului declară următoarele:

 • va depune toate eforturile rezonabile pentru realizarea scopului site-ului;
 • va depune toate eforturile (din punct de vedere tehnic sau de altă natură) pentru funcţionarea în bune condiţii a site-ului; cu toate acestea, pot exista întreruperi în funcţionare, sau imposibilităţi de accesare de către Utilizatori, pe o perioadă nedeterminată de timp, din orice motive;
 • va depune toate eforturile (din punct de vedere tehnic sau de altă natură) pentru actualizarea cât mai frecventă a informaţiilor despre şedinţe şi dosare din site; cu toate acestea, pot exista întârzieri datorită procesului de aducere automată a datelor (întârzieri datorate lanţului de paşi ce trebuie parcurşi pentru a avea o informaţie complet actualizată).
Pe măsura apariţiei unor situaţii noi de orice natură ce impun acest lucru, Administratorul poate modifica condiţiile şi termenii de utilizare.


4. Limitări tehnice
Administratorul nu îşi asumă nicio responsabilitate în cazul în care serviciile site-ului nu pot fi accesate de către Utilizatori, pe o perioadă nelimitată de timp, din orice motive tehnice sau comerciale.


5. Informaţii cu caracter personal
Prin intermediul prezentului site pot fi solicitate informaţii de natură personală. Aceasta are ca scop identificarea Utilizatorului şi/sau posibilitatea de a îl/o contacta. Consiliului Concurenţei va păstra confidenţialitatea acestor informaţii. Unele informaţii solicitate prin intermediul site-ului pot face obiectul unei prelucrări de date care au caracter personal (în conformitate cu prevederile Legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date). Prin accesarea şi navigarea pe acest site, Utilizatorii consimt în mod expres şi neechivoc la efectuarea acestor prelucrări.

Consiliul Concurenţei se obligă să nu facă publică adresa de e-mail a utilizatorilor şi să nu o dezvăluie unei terţe părţi, în afara cazului în care acest lucru este necesar pentru a respecta legea şi/sau procedurile judiciare.

La înregistrare, utilizatorii au posibilitatea să aleagă numele de utilizator (username) şi parola (password). Utilizatorii acceptă să nu împrumute niciodată parola (password) unui alt utilizator, pentru propria protecţie şi pentru validitatea informaţiilor transmise. De asemenea, acceptă să nu utilizeze niciodată parola altui membru pentru a posta mesaje.


6. Legături la alte site-uri
Site-ul poate conţine legături web sau trimiteri către alte site-uri considerate utile în ceea ce priveşte conţinutul. În cazul utilizării acestor legături web sau trimiteri, se vor aplica condiţiile generale de utilizare corespunzătoare acelor site-uri.


7. Drepturile asupra conţinutului
Reproducerea materialelor de pe site este autorizată, cu menţionarea sursei şi în limitele prevăzute de legislaţia drepturilor de autor şi a drepturilor conexe în vigoare. În cazul în care este nevoie de obţinerea unui acord prealabil în vederea reproducerii materialelor de pe site, obligaţia de a obţine acest acord anulează autorizaţia mai sus menţionată. Restricţia de a reproduce materialele de pe site va fi clar indicată acolo unde este cazul.


8. Reguli de utilizare:
Nu sunt permise:

 • copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea sau păstrarea, prin orice mijloace, inclusiv electronice, magnetice sau computerizate, a materialelor şi informaţiilor existente pe acest site;
 • încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conţinutul acestui site, ştergerea sau modificarea prin orice mijloace a materialelor şi informaţiilor publicate, sau încercarea de a acţiona în acest scop;
 • încercarea de a scana, sonda sau a testa vulnerabilitatea oricărui sistem din reţeaua Consiliului Concurenţei sau accesarea oricăror servere sau servicii din reţeaua Consiliului Concurenţei care nu sunt publice, fără autorizaţie;
 • încercarea de a interveni în funcţionarea serverelor de hosting sau în reţeaua Consiliului Concurenţei prin orice mijloace, inclusiv atacarea acestora prin “flooding” sau “DOS”;
 • folosirea oricaror adrese de e-mail publicate prin intermediul site-ului pentru distribuirea lor pe liste de mailing sau pentru trimiterea de e-mailuri comerciale (“spamming”) sau pentru orice alt scop în afară de trimiterea de e-mailuri personale justificate, fără acordul scris al posesorilor acestor adrese;
 • publicarea, transmiterea sau distribuirea de informaţii care pot fi dăunătoare, obscene, defăimătoare sau ilegale;
 • utilizarea acestui site într-un mod care poate duce la încălcarea drepturilor altor site-uri;
 • folosirea unor aplicații software și dispozitive care să bruieze site-ul şi încărcarea sau punerea la dispoziţie a fişierelor conţinând date eronate sau viruşi, prin orice fel de metodă;
 • obţinerea sau încercarea de a obţine acces neautorizat la site, indiferent de metodă.

Este interzisă utilizarea site-ului în scop publicitar sau pentru orice fel de cerere/ofertă care are un caracter comercial. Utilizatorul este singura persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate sistemelor de calcul sau reţelei de pe care accesează site-ul sau de orice alte pierderi de date, care ar putea fi rezultatul descărcării de informaţii şi servicii din conţinutul site-ului.

Administratorul are dreptul de a suspenda sau anula accesul şi utilizarea acestui site dacă sunt încălcaţi Termenii şi condiţiile. Violarea oricărei dintre aceste reguli atrage după sine răspunderea civilă sau penală. Consiliul Concurenţei va investiga faptele care implică asemenea încălcări, cooperând cu autorităţile pentru prevenirea sau împiedicarea unor astfel de încălcări.


9. Exonerarea de răspundere
Acceptând să utilizaţi acest site, declaraţi în mod expres şi implicit că înţelegeţi că sunteţi de acord cu următoarele: utilizarea site-ului se face pe propria răspundere. Consiliul Concurenţei este exonerat în mod expres de toate răspunderile de orice fel, care ar rezulta din utilizarea necorespunzătoare a site-ului de către Utilizatori.

Consiliul Concurenţei nu oferă nicio garanţie că:

 • informaţiile vor împlini toate cerinţele dumneavoastră;
 • serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori;
 • rezultatele ce se vor putea obţine din folosirea informaţiilor site-ului vor fi corecte sau de încredere;
 • calitatea oricăror produse, servicii, informaţii sau altor materiale cumpărate sau obţinute de dumneavoastră prin intermediul site-ului, vă satisface toate cerinţele;
 • orice eroare de program va fi corectată.
Utilizatorul este singura persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate sistemelor de calcul sau reţelei de pe care accesează site-ul sau de orice alte pierderi de date, care ar putea fi rezultatul descărcării de informaţii şi servicii din conţinutul site-ului.


10. Limitarea răspunderii
Consiliul Concurenţei nu va fi răspunzător pentru niciun fel de pagube directe şi indirecte, rezultând din:

 • utilizarea sau imposibilitatea utilizării informaţiilor site-ului;
 • acces neautorizat la, sau deteriorarea transmisiilor sau datelor utilizatorului;
 • declaraţii sau acţiuni ale oricărei terţe părţi asupra serviciilor site-ului;
 • orice altă problemă legată de serviciile site-ului.
Consiliul Concurenţei nu răspunde de atacurile având ca scop furtul sau vandalismul şi care ar putea conduce la dezvăluirea sau compromiterea datelor. Consiliul Concurenţei işi rezervă dreptul de a modifica, revizui, completa aceste reguli în orice moment. Orice modificare va fi făcută publică în această pagină şi va intra efectiv în vigoare din momentul postării ei pe site.